ऑर्डर
0

LOADING IMAGES

ड्रिपलाईन कॉक १६ एम एम
Dripline Cock 16 mm


4    

ड्रिपलाईन कॉक १६ एम एम

गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही आपणास सेवा देण्याचे अथक परिश्रम केले असून आपण आम्हाला जे सहकार्य केले त्या बद्धल आम्ही आपले अत्यंत आभारी आहोत आज आपण आम्हाला जे सहकार्य केले त्या बद्धल आम्हाला आय एस ...

आपल्या स्थानावर डिलीवरी पर्याय तपासाः
*Expected Delivery in 4-10 Days

ड्रिपलाईन कॉक १६ एम एम

गेल्या अनेक वर्षापासून आम्ही आपणास सेवा देण्याचे अथक परिश्रम केले असून आपण आम्हाला जे सहकार्य केले त्या बद्धल आम्ही आपले अत्यंत आभारी आहोत आज आपण आम्हाला जे सहकार्य केले त्या बद्धल आम्हाला आय एस ९००१: २०१५ प्रमाणित कंपनी करण्यात आले त्यामुळे आम्ही आपले अत्यत आभारी आहोत आज आपल्या सहकार्यामुळे शेती उपयोगी लागणारे सिंचन साहित्य, मातीपरीक्षण,फळबागायती, बियाणे, औषधी मोठया प्रमाणाविक्री करणारी आपली एकमेव कंपनी आहे. आमच्या अश्याच असंख्य सुविधेप्रमाणे आपली सिंचन यंत्रणा उत्तम रितीने कार्यरत राहण्यासाठी व पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी सर्व प्रकारचे आधुनिक पद्धतीचे सिंचन साहित्य आपल्या परिस्थिती नुसार योग्य व उच्चतम दर्जाचे सिंचन साहित्य आपल्या घरा पर्यत पोहोचविण्याचे आमचे ध्येय आहे. तरीही आपण आपणास लागत असलेले सिंचन साहित्य योग्य भावात आपल्या घरपोच मागवू शकता  

प्रोडक्टचे नाव

ड्रिपलाईन कॉक १६ एम एम

प्रोडक्टची उपयोग

  1. १६ एम एम ड्रिप पाईपला चालू किवा बंद करण्याकरिता

        
 Dripline Cock 16 mm 
We have worked tirelessly to serve you for the past several years and we thank you very much for all the support we have given to you. We are very grateful to you today that the cooperatives that you have helped us have been ISO 9 001: 2015 certified company. Today, your co-operation is your only company that sells irrigation materials, soil examinations, fruit gardens, seeds, medicines, which are useful for agriculture. In order to keep our irrigation system functioning better and to avoid wastage of water, our mission is to bring all kinds of modern irrigation materials in accordance with our circumstances, to bring the best and most irrigation materials to our home. However, you can order your irrigation materials at your convenience in the right place
Product  name

 
 Dripline Cock 16 mm 

 
Use of the product  

1) To turn 16 mm drip pipes on or off

 

Subscribe For Newsletter

We send you latest news couple a month ( No Spam).